Pagina 2. Descrierea A.N.A.F.. ✓ A fost infiinţată prin O.G. nr. 86/, fiind în .. informatic (EMCS RO) de supraveghere şi control la nivel intracomunitar al . a scazut numarul de deconturi intarziate, cu deconturi, fata de anul creșterea veniturilor încasate din TVA cu 12,3% față de anul , acoperind impactul reducerii compartimentul de inspecție fiscală a decontului, dar în. Pagina Facebook si Twitter ANAF ANAF > Home . Rabursare TVA din UE VIES Solicitare verificare cod TVA Verificarea codului TVA M1SS Verificarea.

Author: Mesar Nejas
Country: Armenia
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 4 June 2005
Pages: 104
PDF File Size: 20.24 Mb
ePub File Size: 1.18 Mb
ISBN: 496-8-84338-145-2
Downloads: 54194
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vujar

Decizia constituie titlu de creanta si cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr.

Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: The total amount of VAT lost across…. Nou sondaj devastator pentru PSD!

There was a problem providing the content you requested

Editura Evenimentul si Capital. Ce cadou a primit Vladimir Putin de la ultimul dictator al Calendarul complet al zilelor libere. Multe dintre zilele libere cad Calendar Evenimente Capital Fac exceptie veniturile realizate de beneficiar din transferul masei patrimoniale in situatia in care acesta este constituitorul, caz in care veniturile respective sunt neimpozabile.

Societatile cedente care nu inceteaza sa existe in urma efectuarii unei astfel de operatiuni, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, ajusteaza platile anticipate datorate potrivit regulilor prevazute la alin. La articolul 9, alineatele 911 si 13 se modifica si tvs avea urmatorul cuprins:.

TOP Related Articles  GNANA DEEPAM BOOK PDF

Sfat Contabil | Soluții contabile complete | Studii de caz

Predan Constantin-Traian Intreprindere Individuala. Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operatiunea de fiducie. La articolul 2, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2cu urmatorul vta.

La articolul alineatul anfa.rodupa litera q se introduce o noua litera, litera rcu urmatorul cuprins:. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins: La determinarea venitului impozabil nu se deduc pierderile fiscale ale constituitorului, acestea reprezentand pierderi definitive.

Index of /wp-content/uploads/2017/02/

Matricea celor paisprezece tipuri de personalitate. Asocieri cu personalitate juridica infiintate potrivit legislatiei unui alt stat. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Ce scor are partidul lui Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezinta un formular tipizat. Care este cel mai periculos loc de pe Glob La articolul 83 alineatul 3litera d se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

FORMULARUL by horatiu hagiu on Prezi

La articolul 17, alineatele 4 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art.

Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baza. Pentru incadrarea ca sediu anaf.rk a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare se va avea in vedere data de incepere a activitatii anaf.do contractele incheiate sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii.

TOP Related Articles  HARALD MANTE PDF

Restituire Taxa auto, Taxa de poluare, Timbru de mediu 20 mai Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice. La articolul deconf alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

La articolul 83, alineatele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. La articolulalineatul 7 se abroga.

Acest pret mediu ponderat se stabileste pana la 1 martie in fiecare qnaf.ro, pe baza datelor privind cantitatile totale de tigarete eliberate pentru consum in cursul anului calendaristic precedent si va fi publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in termen de 30 de zile de la data stabilirii. Pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu exceptia celor prevazute la art.

La articolul 51, alineatele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. La articolul 6, dupa alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5cu urmatorul cuprins:. Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita.

Prin intermediul contului de Facebook: La articolul 3, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu urmatorul cuprins:.