Traite de droit administratif. Paris: L.G.D.J. Molcut, Emil. Drept privat roman [Private Roman law]. Bucharest: Universal Juridic. Molcut, Emil, Emil Cernea. Specificul sistemului de drept privat roman. Prof. univ. dr. Emil MOLCUT. Lect. univ. dr. lonut CIUTACU asist. univ. drd. Alina Monica AXENTE Drept privat roman – Editie revazuta si adaugita: Emil Molcut, Editura Universul Vladimir Hanga, Bob – Curs de drept privat roman Editura Universul.

Author: Mamuro Yojinn
Country: Latvia
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 12 August 2012
Pages: 153
PDF File Size: 19.62 Mb
ePub File Size: 12.3 Mb
ISBN: 119-7-48835-188-8
Downloads: 15998
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gozilkree

In epoca postcl asica, in contextul decaderii productiei de marfuri, a revenirii la practicile e conomiei naturale si a descompunerii treptate a statului, obiceiul isi recapata importanta sa de odinioara. Aceasta omlcut este criticabila, deoarece Ulpian credea in mod er onat ca exista norme ale dreptului care reflecta interese individuale. Volume 64 Issue 1 Augpp. Connubium are doua intelesuri: Romanistische Abteilung Inhalt des CI.

Cei mai valorosi jurisconsulti ai epocii vechi au trait int re secolele II si I i. Denumirea de pr oletar vine de la prolescare avea intelesul de copii in latina veche, in sensul c a proletarii erau oameni saraci care nu aveau alta avere decat copiii.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung

Volume 79 Issue 1 Augpp. Aceasta lucrare enc iclopedica este o culegere de fragmente din lucrarile jurisconsultilor clasici. Care sunt prcedeel e de citare in procedura legisactiunilor? Elementele accidentale ale contractelor 4. Magistraturile romane nu erau constituite int r-un sistem ierarhic.

Rept Roman Molcut Emil

Aceasta solutie a fost posibila datorita faptului ca legi slatorii lui Cuza au gasit in dreptul roman, gata elaborate, toate conceptele ca re erau necesare in vederea reglementarii juridice a relatiilor din statul natio nal roman proaspat creat, concepte pe care leau preluat intr-o forma pura, fara adaptari.

TOP Related Articles  ARMAS SILENCIOSAS PARA GUERRAS TRANQUILAS NOAM CHOMSKY PDF

Astfel, in cazul actiunii in revendicare, reclamantu l primea chiar lucrul revendicat si nu o suma de bani. Avea si atributii de a solutiona eventualele conflicte ce se puteau decl ansa intre ginti.

Reformele lui Servius Tullius 2. Volume 67 Issue 1 Augpp. Tot aceasta subcomisie a extras fragmente din lucrarile altor ju risconsulti, care au fost constituite in appendix.

Rept Roman Molcut Emil

Volume 12 Issue 1 Augpp. Digestele lui Justinian au fost adoptate in anul e. Au fost elaborate prin valorificarea institutelor 56clasice, in mod deosebit a Institutelor lui Gaius, Marcian si Florentin. Rescripta sau rescriptele erau consul tatii juridice oferite de catre imparat in calitate de jurisconsult. In schimb, alianta molcuf linie directa a fost piedica la casatorie.

Importanta operei legislative a lui Justinian 2. Aptitudinea persoanelor de a participa la viata juridica se numeste pers onalitate sau capacitate juridica si este desemnata in terminologia romana prin termenul caput. Volume 81 Issue 1 Augpp.

Atuncipentru ca normele dreptului civil roman nu puteau fi modificate fatis, s-a pus problema adaptarii vechiului drept civil la noile realitati sociale, iar aceast a adaptare s-a realizat cu deplin succes prin: Acest limbaj este de o mare precizie, functioneaza intrun sistem logic extrem de sever, ofera posibilitatea realizarii unor ample sinte ze, precum si posibilitatea construirii unor figuri juridice simetrice.

TOP Related Articles  CARVER PM900 PDF

Partile accesorii ale formulei era u: Prin cuvantul addico, magistratul ratifica declaratia unei parti. Dar jurisprudenta clasica era de necuprins, nu putea fi c unoscuta in intregime. Volume 88 Issue 1 Augpp.

Atunci a cerut profesorilor, jurisconsultilor s i avocatilor celebri din epoca sa sa faca o sistematizare a celor mai valoroase izvoare ale dreptului mplcut. In cadrul acestui pr oces, cumparatorul, fiul de familie si adoptantul se prezinta in fata magistratu lui: Volume 10 Issue 1 Augpp.

Jurisconsultii postclasici se margineau fie sa comente ze, fie sa rezume lucrarile jurisconsultilor clasici. Digestele lui Justinian au fost tiparite in numeroas e editii.

Actiunile cu drpet cu transpozitiune privta fost create pentru constituirea meca nismului reprezentarii imperfecte in justitie, precum si in scopul sporirii capa citatii juridice a fiului de familie. Daca disparea una dintre parti, mostenitorul persoanei respective nu se putea prezenta automat la proces, intrucat numele mostenitorului nu figura in f ormula. Potrivit dispozitiilor acestei legi, partile puteau cita in 50fata molcjt numai texte din lucrarile a cinci jurisconsulti clasici, si a nume Papinian, Paul, Ulpian, Gaius si Modestin.

Desi romanii au avut reprezentarea clara d intre dreptul public si dreptul privat, multa vreme ei nu au teoretizat aceasta distinctie. Atat legisactiunile de judecata, ca t si legisactiunile de executare prezinta anumite caractere comune: