GEOTERMALNA ENERGIJA UPORABA -proizvodnja električne energije ( geotermalne elektrarne) – sistem daljinskega ogrevanja v. Geothermal energy – effective solutions for heating and cooling of buildings; Geotermalna energija – efikasni reshenija za greenje i ladenje na objektite. Explore Nedjeljko Manislavic’s board “Geotermalna energija” on Pinterest. | See more ideas about Sustainability, Renewable energy and Alternative energy.

Author: Gogal Mom
Country: Swaziland
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 15 November 2004
Pages: 209
PDF File Size: 3.84 Mb
ePub File Size: 7.33 Mb
ISBN: 878-8-67916-907-6
Downloads: 93800
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taucage

Kod postrojenja s kondenzacijom, para se kondenzira na izlazu iz turbine i hladi u konvencionalnim rashladnim tornjevima.

Za pogon turbine geotermalna energija koristi paru. Ukupno instalirana snaga postrojenja sa suhom parom u Porast temperature s dubinom Zemlje naziva se geotermalni gradijent. Trenutno se koriste tri osnovna tipa geotermalnih elektrana: Na toj dubini temperatura je stalna.

Druga prednost su zalihe energije koje su nam na raspolaganju. Imenski prostori Stranica Razgovor. Nakon turbine para odlazi u kondenzator rnergija, kondenzira se, da bi se tako dobivena voda vratila natrag u geotermalni izvor. Temperatura geotermalnog fluida osnovna je odrednica: Instalirana snaga te elektrane je ,5 MW.

TOP Related Articles  SCALEXTRIC CATALOGUE 2015 PDF

Kontinenti su dio kore i u neprestanom su gibanju. Geotermalna energija je toplinska energija koja se stvara u Zemljinoj kori polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, kemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa. Ova stranica je zadnji put izmijenjena Daljnji je postupak s parom isti kao kod konvencionalne elektrane: Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije.

Princip rada je jednostavan: Donald Kroeker dizajnirao je i demonstrirao rad prve komercijalne geotermalne toplinske pumpe.

Geotermalna elektrana

Drugi projekti Wikimedia Commons. Geotermalna energija u Hrvatskoj. Zahtijevaju samo energiju za pokretanje vodenih pumpi, a tu energiju proizvodi elektrana sama za sebe.

Kada se razviju, ti projekti bi potencijalno mogli ostvarivati do 3. Cjelokupna bi se geotermalna energija Zemlje tj.

Geotermalna energija u Hrvatskoj. Pogledajte Uvjete uporabe za detalje. Geotermalna energija ima brojne prednosti pred tradicionalnim izvorima energije baziranim na fosilnim gorivima.

Dok je ranije npr.

Geotermalna energija – Wikipedia

Upravo prvo postrojenje instalirano Nalazi se na Filipinimau provinciji Malitbog. Imenski prostori Stranica Razgovor.

Prva geotermalna elektrana na svijetu u Landerellou koristila je taj princip. Dobavljeno iz ” https: Geotermalne elektrane zauzimaju mali prostor za razliku od npr. Ta para geotfrmalna koristi za direktno pokretanje turbina generatora. Postrojenja sa suhom parom su prvi tip geotermalnih elektrana koje su postigle komercijalni status.

TOP Related Articles  ISSEI YOSHINO PDF

Dobavljeno iz ” https: