Get this from a library! Macaafa qulqulluu: afaan oromoo.. [YaʼItyop̣yā maṣhaf qedus māh̲bar.;]. Download Afaan Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu Apk luu free- all latest and older versions( Gara Hiika Afaan Oromoo tti baga nagaan dhuftan! Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef. Gaafilee Afaan Oromotiin nuuf .

Author: Yozshugrel Nikorg
Country: Ukraine
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 17 February 2016
Pages: 182
PDF File Size: 2.6 Mb
ePub File Size: 18.29 Mb
ISBN: 135-6-47568-433-7
Downloads: 31909
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maushakar

Once reported, our staff will be notified and the comment will be reviewed.

Kitaabota Kitaaba Qulqulluu

Waggaa booda, bara Dijitaalaa Digital Age jedhamuu dhaan beekamu jaarraa 21ffaa keessa akka itti ilmaan namootaa waa dubbifatan jijjiiramaa dhufe. Please re-enter recipient e-mail address es. Your Web browser is not enabled for JavaScript. Raajiiwwan Macaafa Qulqulluu kan amantu maaliifi? Waldaa Macaafa Qulqulluu Itoophyiyaa, Download the app using your favorite browser and click on install to install the app.

Har’a namoonni waa dubbisuu dhaaf meeshaa harkatti baatamu Mobile Device tti fayyadamu. Barri iddoo guddaa qabaachuu isaa ragaan Macaafa Qulqulluu nuuf mirkaneessu jiraa?

Macaafni Qulqulluun Maal Barsiisa? | Barumsa Macaafa Qulqulluu

Similar to Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu. Dhugumaan qaamonni hafuuraa jiruu? Bible in hand – Steadfast Love. Please enter your name. Onesmoos Nasiib namni biyya Oromoo bara tti Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootti hiikee maxxansiisuudhaan saba Oromootiin ga’ee sabni keenya sagalee Waaqayyoo afaan isaatiin akka inni dubbifatu godhe. Wanta Waaqayyo rakkina ilaalchisee dubbatu baradhu.

TOP Related Articles  FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION PIENSA EN C OSVALDO CAIRO PDF

Saayinsii fi Kitaaba Qulqulluu.

The E-mail Address es you entered is are not in a valid format. Women’s Sex Guide in Bangla. Telugu Calendar Panchang Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers.

Remember me on this computer. Install on your android device and take it with you wherever you go and enjoy your bible! Dhimma ijoo ta’etti seeni Ittiin baafataa bira dhaqi. Hiikawwan Macaafa Qulqulluu hedduu keessaa maqaan Waaqayyoo inni dhunfaan baafameera.

WorldCat is the world’s largest library catalog, helping you find library materials online. Sex Life in Bangla. Install on your android device and take it with you wherever you go and enjoy your bible! Home About Help Search.

Macaafni Qulqulluun Maal Barsiisa?

This Afaan Oromoo Bible app has reading plans to assist you with daily devotions and bible study. Offline, easy to use and well organized quick navigation and powerful searching. This apk is safe to download. Bible App by Olive Tree.

TOP Related Articles  GHID DE CONVERSATIE ROMAN ENGLEZ PDF

Versions of this app apk available with us: Your list has reached the maximum number of items. Namoonni hedduun kadhannaa kadhannaa gooftaa jedhamu beeku. Note that your submission may not appear immediately on our site. Macaafni Qulqulluun eenyummaa angafa ergamootaa nutti hima. Sfaan Policy Terms and Conditions. Subjects Oromo language — Texts.

Finding libraries that hold this item This Afaan Oromoo Bible app also has daily verse app widget and in app notification. Allow this favorite library to be seen by others Maczafa this favorite library private.

The name field is required. Your rating has been recorded. Macaafa Qulqulluu kee irraa raajiiwwan kun tokko tokkoon akkamitti akka raawwataman hubachuuf yaali. Please note that we provide original and pure apk file and provide faster download speed than Afaan Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu apk mirrors. This apk is safe to download Check Previous Versions. Please verify that you are not a robot.